คลังสื่อการศึกษา สพป.น่าน 1

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ PISA


dltv64

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้

dltv64

PISA OFFLINE


หลักสูตรอบรมออนไลน์


dltv64

การอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี


แอพพลิเคชันเพื่อการศึกษา


Xerte Online สพป.น่าน 1

Xerte Online สพป.น่าน 1

โปรแกรมทำสื่อ Learning Opjects ออนไลน์

QR Code เชื่อมโยงสื่อ

สร้าง QR Code เชื่อมโยงสื่อ

แอพพลิเคชันออนไลน์เพื่อสร้าง QR Code เชื่อมโยงสื่อ ติดแบบฝึกหรือสื่อทำมือ

ข้อสอบออนไลน์

คลังข้อสอบออนไลน์ (เฉลยทันที)

รวมข้อสอบออนไลน์ RT NT และ ONET ปีการศึกษา 2559-2563

ข้อสอบออนไลน์

คลังข้อสอบออนไลน์ (ตอบได้ 1 ครั้ง)

รวมข้อสอบออนไลน์ RT NT และ ONET ปีการศึกษา 2559-2563

สื่อ Learning Object

สื่อ Learning Object แบบ love2d

ไฟล์สื่อ Learning Object จากโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบไฟล์ love2d

สื่อ PhET

ห้องทดลอง PhET

รวบรวมสื่อการทดลองภาษาไทยจาก PhET กว่า 31 การทดลอง


สื่อเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV


dltv65

DLTV ปีการศึกษา 2565

สื่อ DLTV ปีการศึกษา 2565 ชั้นป.1 - ม.3 (ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ)

dltv64

DLTV ปีการศึกษา 2564

สื่อ DLTV ปีการศึกษา 2564 ชั้นป.1 - ม.3 (ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ)


สื่อเกมเพื่อการศึกษา OTPC


เกมพื่อการศึกษา

สื่อเกมเพื่อการศึกษา OTPC

ชั้นป.1 - ป.6 (ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ) สำหรับมือถือ แท็ปเล็ตระบบแอนดรอยด์

โปรแกรม BlueStacks

โปรแกรม BlueStacks

สำหรับเปิดเกมระบบแอนดรอยด์บนคอมพิวเตอร์


สื่อวีดีโอเพื่อการศึกษา


dltv64

สื่อวีดีโอเพื่อการศึกษา OBECLP

ชั้นป.1 - ป.6 (ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ)

สื่อวีดีโอเพื่อการศึกษา DLIT

สื่อวีดีโอเพื่อการศึกษา DLIT

ชั้นป.1 - ป.6 (ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ)

สื่อวีดีโอเพื่อการศึกษา ENG24

สื่อวีดีโอเพื่อการศึกษา ENG24


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน


Storyweaver

หนังสือนิทาน 2 ภาษา

รวบรวมหนังสือนิทาน 2 ภาษา จากเว็บไซต์ Storyweaver จำนวน 57 เล่ม

นิทานสระ

หนังสือนิทานสระ

รวมหนังสือนิทานสระชุด 18 เล่ม ของ ยุวดี นุชทรัพย์ และชุด 23 เล่ม ของ มนัญญา ลาหาญ

นิทาน สสส

หนังสือนิทาน ของ สสส

หนังสือนิทานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 46 เล่ม

นิทาน

หนังสือนิทาน

รวบรวมหนังสือนิทานประกอบภาพสนุก ๆ จำนวน 64 เล่ม

หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 90 เล่ม

หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จำนวน 70 เล่ม

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 64 เล่ม

หนังสืออ่านเพิ่มเติมคณิตศาสตร์

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 14 เล่ม

หนังสืออ่านประกอบอ้างอิง

หนังสืออ่านประกอบอ้างอิง

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 47 เล่ม

หนังสือเรียนภาษาไทยมานีมานะ

หนังสือเรียนภาษาไทยมานีมานะ

หนังสือเรียนภาษาไทยมานีมานะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

สื่อสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

สื่อสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

OOKBEE คู่มือการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา


ลิงก์สื่อเพื่อการศึกษา


สื่อ OBEC CONTENT CENTER

สื่อ OBEC CONTENT CENTER

สื่อ Projects 14

สื่อ Projects 14

DLTV

สื่อ DLTV

สื่อ OBEC LP

สื่อ OBEC LP


เกี่ยวกับคลังสื่อเพื่อการศึกษา


Me

คลังสื่อเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

รวบรวมสื่อมากมายในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดและผู้ที่สนใจ และขอขอบคุณ แหล่งสื่อมากมายที่นำมารวบรวมในคลังสื่อนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ณ ที่นี้